Una delegació de 26 persones de l’empresa japonesa Uchida Yoko va visitar ahir l’Escola Sadako, per conèixer la implementació de les TIC a l’educació Primària i Secundària.
Rebuts pel coordinador del Centre, Josep M. Vives i el responsable de TIC, Manel Sayrach, van visitar classes de primària i secundària van conèixer com les TIC estan presents en cada un dels projectes i de les matèries de l’escola com un recurs més. La delegació va tenir especial interès a aprofundir en el que anomenen brúixoles d’aprenentatge, una metodologia pròpia de l’Escola Sadako. Les brúixoles d’aprenentatge són estructures de treball globalitzat i interdisciplinari, dissenyades pels docents, que guien els grups cooperatius a partir de 3r de primària cap a un aprenentatge competencial de qualitat: Treball per projectes i l’aprenentatge basat en reptes, per promoure l’aprenentatge competencial i el treball cooperatiu.
Uchida Yoko és una empresa que fomenta l’ús de les TIC a l’educació. En aquest sentit, pertanyen a 3 associacions per promoure l’ús de les TIC a les escoles: JAPET & CEC (per la Promoció de Tecnologia Educativa & Centre per Informàtica Educativa); JAPSE (Associació del Japó per promoció d’Educació de Ciència i Equipament) i JEMA (Japó Associació de Materials Educatius).

GrupQuin programa és?classe