Una delegació de 22 representants de JEMA han visitat les instal·lacions de TERSA per a conèixer el funcionament de la planta, el sistema per a maximitzar l’energia creada, l´ús dels residus, el pla de manteniment de la instal·lació, i la política mediambiental.

Conduïts pel cap d’explotació de la planta, el grup va poder visitar la planta que és l’únic equipament dprenent-apuntse l’Area Metropolitana de Barcelona que disposa d’una línia de valorització energètica per incineració. Això li permet transformar el rebuig no aprofitable i els residus municipals en una gran quantitat d’energia elèctrica i de vapor que subministra a la xarxa de climatització del mateix districte en es troba la instal.lació.

La visita organitzada per ShareBarcelona va resultar de gran interès professional perambdues institucions, amb el coneixement integral del tractament mecànic i biològic dels residus, dels que es redueix el 75% del seu volum. griup