Segimon Gallifa

és administrador de Share i cap de l’àrea jurídica ambiental.

 

Soci fundador i administrador de BGM, S.L., és Llicenciat en Dret i té una experiència professional de més de 30 anys d’exercici com advocat. Especialitzat en dret administratiu ha col·laborat i liderat projectes per a Administracions Públiques i empreses privades en l’àmbit del planejament urbanístic i del medi ambient.

 

sgallifa@sharebarcelona.com

Segimon