La Japan Environmental Facility Manufacturers Association (JEFMA) visita TERSA, Tractament i Selecció de Residus en Barcelona

Una delegació formada per 15 representants de la Japan Enviromental Facility Manufacturers Association (JEFMA) de Tòquio, han visitat les instal·lacions de TERSA per aprofundir en el funcionament d’aquesta la companyia pública, especialitzada en seleccionar, tractar, controlar, gestionar i valoritzar els residus municipals i en la gestió d’energies renovables.Tersa