La International Women’s Education Association del Japó coneix les polítiques socials i de gènere promogudes per l’Ajuntament de Barcelona

La International Women’s Education Association of Japan, en una agenda organitzada per ShareBarcelona, ha mantigut diverses reunions de treball amb l’Ajuntament de Barcelona per conèixer les polítiques de la ciutat respecte a equitat de gènere, benestar social i gestió de la immigració. La IWEA té per objectiu promoure el desenvolupament dels recursos humans, assessorant a les comunitats locals sobre la igualtat de gènere a l’educació i sobre polítiques internacionals per a l’adaptació a una societat globalitzada. reunio-de-treballLa delegació formada per 23 dones, ha pogut mantenir diverses reunions de treball amb la regiduria de feminisme i LGTBI, la comissionada d’immigració, interculturalitat i diversitat i, amb el gerent de l’àrea de drets socials de l’ajuntament de Barcelona. En finalitzar les reunions, la delegació, ha pogut visitar el Saló de Cent de l’Ajuntament.

salo-de-cent