En col·laboració amb el Màster en Intervenció i Gestió Ambiental de la Universitat de Barcelona, el programa The Barcelona Sustainable Program pretén mostrar els projectes i solucions en la water management, els waste, ’energy i el transport management de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El Barcelona Sustainable Program s’adreça a professionals vinculats a les administracions públiques, empreses, universitats o centres d’investigació, interessats en el disseny de plans estratègics dels sectors de l’aigua, els residus, l’energia i el transport urbà.

La visita a les infraestructures i a les instal·lacions ambientals permet conèixer the management (problemàtica i solucions) per a la seva practical applications en altres ciutats, regions o països.

If you need more information about a program “in company”, Please contact with Ms. Anabel Úbeda, aubeda@sharebarcelona.com or tlephone number 34 93 285 38 12