EL NATIONAL CENTER FOR THE TEACHERS DEVELOPMENT DEL JAPÓ, VISITA ESCOLES DE BARCELONA PER CONÈIXER EL MÈTODE CLIL ( Content and Language Integrated Learning)

Una delegació del National Center for the Teache’s Development del Japó, institució encarregada de la formació dels mestres i professors en aquell país, ha visitat diferents centres educatius de Barcelona per conèixer la implantació del mètode CLIL i fer observacions de les classes d’alumnes de primària, secundària i batxillerat.

Organitzat per ShareBarcelona, durant una setmana han fet un seguit de trobades per intercanviar coneixements i experiències amb representants d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, professors i tècnics d’escoles públiques i concertades de Barcelona.

L’objectiu de la delegació ha estat conèixer com s’utilitza aquesta metodologia als centres catalans i la seva implantació. Així, han pogut assistir a diferents classes per observar “en directe” l’experiència de Barcelona en aquesta matèria i poder parlar amb els alumnes i professors.

Sharebarcelona organitza i facilita visites, formació i experiències a administracions públiques, empreses, experts i investigadors que volen conèixer les solucions que la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana han adoptat per a avançar cap a un model de ciutat més sostenible, en qualsevol àmbit de gestió.

IMG_4643 IMG_4624 IMG_4645