Copyrights

La present web –incloent, a títol enunciatiu i sense caràcter limitatiu, tots els arxius multimèdia– són propietat de Sharebarcelona, SL i estan protegits per normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

L’accés per part de l’usuari a aquesta web no li otorga cap dret de propietat sobre els mateixos.

Queda terminantment prohibit qualsevol altre ús del contingut d’aquesta web, inclosa la reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial del mateix.

En el supòsit en què s’observés un contingut al web que pugués vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, preguem ho posin en coneixement de Sharebarcelona, SL amb la major brevetat possible mitjançant la següent direcció de correu info@sharebarcelona.com.

Enllaços

Sharebarcelona no pot garantir que els enllaços a altres pàgines siguin exactes en el moment d’accedir-hi.

Les webs a les quals enllacen estan desenvolupats i mantinguts per personal extern a sharebarcelona, per la qual cosa, sharebarcelona no assumeix cap responsabilitat dels contiguts que hi apareguin.

Les referències ocasionals que es facin en aquesta web a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació emprant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, etc. que siguin titularitat de tercers, nos constituexi o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de sharebarcelona.