La“Bicycle Parking Facilities Provision Foundation” de Tòquio ve a Barcelona a conèixer l’aposta per la bicicleta.

Les reunions de treball, amb representant de Bicing i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, han servit per explorar noves implementacions per a l’ús de la bicicleta al en entorns urbans del Japó.

Una delegació de 18 persones de la Bicycle Parking Facilities Provision Foundation de Tòquio ha viatjat per Europa i, en concret, a Barcelona, per conèixer les polítiques, el foment i la promoció de la bicicleta de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana.

Durant l’extensa jornada de treball, amb una agenda organitzada per ShareBarcelona, amb reunions amb representants de la gestió de Bicing i els directius de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, han pogut aprofundir en qüestions sobre la logística, el manteniment, la seguretat i els aparcaments de la bicicleta.

El Bicing és un servei de lloguer de bicicletes públiques a la ciutat de Barcelona que es va implantar el març de 2007, promogut per l’Ajuntament i gestionat per l’empresa Clear Channel. Utilitza un sistema d’estacions i bicicletes similar al d’Estocolm, Oslo o BiZi de Saragossa. Amb una flota de 6300 bicicletes, 300 elèctriques, l’aposta és passar a la bicicleta 2.0 augmentant la flota de les bicis elèctriques a causa de l’orografia de la ciutat, amb moltes pendents.

Lmanteniment bicingBicibox’Àrea Metropolitana de Barcelona, aposta pel foment i la promoció de la bicicleta, especialment fora del municipi de Barcelona, concedint subvencions per a les bicicletes elèctriques, promocionant aparcament per les bicicletes privades, Bicibox,i fomentant la intermodalitat, la combinació del transport públic i la bicicleta.

En concret, la delegació ha estat molt interessada amb el Bicibox,un segur sistema d’aparcament de bicicletes amb 1.700 places en 156 punts en tota l’àrea metropolitana a 19 municipis que dóna servei a més de 9.000 usuaris. La previsió és construir més places, la pròxima, a l’estació de Gavà amb una capacitat per a 100 bicicletes.