Urbanisme i Arquitectura

L’aplicació de criteris ambientals en el disseny d’edificis i nous desenvolupaments urbans a Barcelona i la seva àrea donen com a resultat barris més sostenibles (ecobarris) i la creació d’estructures urbanes más eficients.

Adquireix especial rellevància la rehabilitació de nombrosos edificis per reconvertint-los en espais amb noves utilitats per als ciutadans: equipaments culturals o esportius, residències per a la gent gran o escoles.

Barcelona es caracteritza, igualment, per un model urbà que afavoreix el predomini del transport públic, els vianants i la bicicleta.

Consulta’ns!! Tel. +34 93 2853812

Un exemple de programa d’edificis eficients de Barcelona Technical Visit EFFICIENT BUILDINGS

urbanisme_B