Amb Sharebarcelona podràs conèixer, entre d’altres instal.lacions i programes:

  • L’ecoparc de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
  • La recollida pneumàtica de residus
  • Els dipòsits de regulació d’aigües pluvials
  • El Parc fluvial del Besòs i el seu sistema d’alerta per a prevenció d’inundacions
  • El tractament de fangs a l’Estació Depuradora d’aigües residuals del Prat de Llobregat
  • Els centres de control i regulació de metros i autobusos
  • La implantació de mesures mediambientals a les xarxes de bus i metro…
mediambient