Sharebarcelona ha organitzat la visita dels màxims representants de l’empresa Nexco Central Japan al Centre d’Operacions i al peatge de la Roca, d’ Abertis Autopistes. La sessió ha ofert l’oportunitat d’intercanviar experiències i conèixer les best practices del sector, posant especial emfàsi en els aspectes logístics i tecnològics, que faciliten el servei als conductors, i en les línies de projecció futures.La Roca Toll Operations Center Granollers