ShareBarcelona facilita i organitza visites, formació i experiències a professionals que vulguin conèixer un model de ciutat més sostenible.